Styrelse/ledare

Kårchef

Vice-kårchef

Ekonom

Sekreterare

Styrelsemedlem

Ledare

Tom Saxberg

Tomas Björkqvist

Jessica Alander

Ingrid Alander

Annika Piippo

Henrik Lampinen

040 5003160

050 5713037

050 3480061

050 3591828

040 8257059

040 7741414

tom.saxberg(at)kolumbus.fi

tomas.bjorkqvist(at)tut.fi

jessica.alander(at)gmail.com

ingrid7352(at)gmail.com

annika.piippo(at)fimnet.fi

heka.lampinen(at)hotmail.com

 

Du hittar oss även på facebook