Tammerfors Spejares verksamhet hösten 2012


Mötestider för de olika åldersgrupperna

Vargungar (8-9 år, dvs. årkskurs 2 och 3)
Ledare: Annika Piippo,Caty Ståhle-Nieminen
Tid: 18:00-19:30
Nästa möte: Tisdag 26.03

 

Yngre Äventyrsscouter (10-11 år dvs. årskurs 4 och 5)
Ledare: Pontus Saxén & Johannes Björkqvist
Tid:18:00-19:30
Nästa möte: Onsdag 27.03

 

Äldre Äventyrsscouter (12 år dvs. årskurs 6)
Ledare: Tomas Björkqvist
Tid:18:30-20:00
Nästa möte: 3.04

Spejarscouter (13-15 år dvs. årskurs 7-8)
Ledare: Tom Saxberg
Tid:-
Nästa möte:-

Explorerscouter (16-17 år dvs. årskurs 9-IG)
Ledare: Tom Saxberg
Tid:-
Nästa möte:-

Rovrarna deltar som ledare i den övriga verksamheten och organiserar sina egna möten enligt behov och intresse.